1 thought on “Matashin da ya fara yi wa Gwamnan Zamfara tattaki ya ji tsoron hanya ya koma gida

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!